İsmet Özel, Türk şiirinin kilometre taşı...

mixing melatonin and weed

mixing xanax and weed crownlimos.ca
Star Kitap

 

9 Aralık 2010 Perşembe

 

YAVUZ ERTÜRK 

1960’lı yıllarda yazmış olduğu şiirlerle devrimciliği yücelten ve devrimci şiiri edebi bir form içinde okuyucuya sunarken aynı zamanda belirli kalıpları yıkarak bu konuda birçok sorunun cevabını vermiş önemli bir isim. Genç yaşta ünü dışlanmış bir şair olarak şiir okuyucusunu ve şairleri derinden etkilemiş, hakkında kitaplar yayımlanmış, bitirme tezleri hazırlanmış bir şair olarak karşımızda duruyor. 1970’li yılların ortalarına doğru ise ünlü Amentü şiiri ile Müslümanlığını, daha doğrusu bundan sonraki dünya görüşünün ne olacağı yolundaki sorulara bir cevap şeklinde kültür dünyasına deklare ederek başladığı yazı yolculuğunu aralıklarla dahi olsa tam 26 yıl sürdürmüş ve bu süreçte önemli kavramların Türk toplumunda ve entelektüel hayatında yüksek sesle tartışılmasını sağlamış önemli bir portre...

İlk defa yayımlanan belgeler

Bu portreden hareket ederek, şairin hayatını ayrıntılarıyla ortaya koyan yazar Reşit Güngör Kalkan, Ben İsmet Özel Şair... -Bir Portre Denemesi- adlı eserinde, ünlü şairin aile çevresiyle başlayıp günümüze kadar yaşadıklarını ve dönemi içinde gelişen olayları Türkiye ölçeği de göz önünde bulundurularak ayrıntılı biyografinin özgün bir üslupla nasıl olması gerektiğini de örnekleyerek ortaya koyuyor.

İsmet Özel hakkında yayımlanmış diğer kitapların aksine bu çalışma, bir gizem, bir sır olarak duran İsmet Özel’in ihtidası (Müslüman olması) hakkında bir efsane gibi dolaşan fısıltıların aslını irdelemesiyle de ilgi çekiyor. Toplam sekiz bölümden oluşan kitap, İsmet Özel gerçeğini yine kendi ifadesiyle söyleyecek olursak “bir muamma gibi doğdum bir bilmece gibi öleceğim” cümlesi üzerinden kurgulanmış. Yoğun dipnotların yer aldığı kitap, alışılmış biyografi çalışmalarının aksine sunmuş olduğu görsel malzeme, belge ve fotoğrafın ilk defa yayımlanıyor olması bakımından uzun yılların ürünü olduğunu ortaya koyduğu gibi İsmet Özel okurlarının da bu anlamda merakını giderecek çapta görünüyor. Şairin dünyasında psikolojik etkiye sahip olaylarla çevrilmiş olan hayatı, lise yıllarından itibaren çevresine, dünyaya ve devrim şarkılarına uzanan siyaset arenasının yankılı sesleriyle örülmüş. Çalışma bir bütünlük olarak, analitik inceleme yerine şairin hayatında yer edinen belirli kavramlar çevresinde gelişiyor. Bu kavramlar ve şairin tavrı karşısında kültür dünyasının aksülamel olarak çeşitlilik göstermesi ilginç noktalar arasında yer alıyor. Kitap boyunca, sosyalist düşünceden hareket eden bir şairin önce Müslümanlığını ortaya koyarak bu çerçevede çalışmalar yapması, sonrasında ise Türklüğü ön plana çıkaran ve İstiklal Marşı Derneği kurmasına uzanan süreci, yazar Reşit Güngör Kalkan’ın anlaşılır bir dil ve üslup kaygısıyla birlikte yerinde tahlillerle değerlendirdiği gözleniyor. İsmet Özel son olarak Milli Gazete’de “Bir Zamanlar Bir İsmet Özel Vardı...” başlıklı yazısıyla bundan böyle süreli yayınlarda siyasete dair yazmayacağını beyan ederek yazı dünyasından çekilmişti.

Geniş bir kaynak taramasının göze çarptığı kitap, Özel hakkında inceleme, araştırma yapmak isteyenler için de önemli bir açığı kapatıyor. Bir önemli nokta daha; kitabın sonunda yer alan bibliyografya şimdiye kadar İsmet Özel hakkında yazmış olan bütün isimleri bir araya getiriyor ve hacimli bir yekûn tutuyor. İsmet Özel hakkında son dönemlerde yayımlanan kitapların aksine, “Ben İsmet Özel Şair...” İsmet Özel’i bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirdiğinden oldukça dikkat çekiyor. Bu açıdan değerlendirildiği vakit eserin alanında önemli bir boşluğu doldurduğu rahatlıkla söylenebilir.

Bir şair olarak İsmet Özel, 1977 yılında başladığı yazı yolculuğunda orijinal fikirleri ve o güne kadar İslami çevrelerde hemen hiç tartışılmamış konulara getirdiği derinlikle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış önemli bir isim. Yazıları güncel olmamakla birlikte gündemi saracak derinliğe haiz felsefi irdelemelerin yer aldığı yeni bir bakışı yansıtır.

“Ben İsmet Özel Şair...” Reşit Güngör Kalkan’ı yazar olarak haklı bir başarıya taşıyan önemli bir eser olarak edebiyatımızdaki yerini çoktan almıştır diyebiliriz.

 

http://www.stargazete.com/kitap/ismet-ozel-turk-siirinin-kilometre-tasi-haber-314514.htm