Anadolu’nun Ermiş Kadınları

sertraline alcohol reddit

sertraline and alcohol
Milat Gazetesi

 

 10 Aralık 2011

Kadın Erenleri anlatan bu çalışmada kaynak, sözlü kültürün ve edebiyatın önemli bir bölümü dini efsanelerdir. Anadolu’da veli kültürünün bir neticesi olarak, köy, kasaba, şehir gözetmeksizin her yerde türbeler oluşmuştur. Yörede yaşarken keramet gösterdiğine inanılan kişiler için türbe yapılmış, etrafında menkıbeler oluşturularak da türbenin şöhreti sağlanmıştır. Bunun yanı sıra var olan türbelerde kutsallık atfedilmiştir. Bu ermiş kadın kahramanların olağanüstü güçleri bulunduğu, nazar etme gücü, büyücülük, şifacılık gibi daha rastlanır örnekler olmakla beraber üç ayrı menkıbede Hızır olan tipi, şaşırtıcı ve ender örnekler olarak karşımıza çıkmaktadır. Kitapta 69 kadın erenin hayatı ve kerametlerinden kesitlere yer verilmiştir. Gazetemizde de yazıları yayınlanan Edebiyat Uzmanı Gülenay Pınarbaşı’nın eseri Anadolu’nun Kadın Ermişleri, içindeki haritayla da ayrıca ilgiyi hak ediyor.
Altmış dokuz kadına… Kadınlar için de sabredenlere… Kadıncık, Bacım ve Akkıza… Her hayat yeryüzünde iz bırakmak için mi yaşanır? Gönül insanıysan, ikbalin sevgiyse yaşanır… O kadınlar öyle bir hayat yaşadılar ki iz bıraktılar… Ama suya… O kadınların bazılarının hayatları kasvetliydi, bazılarının ise karanlık. Halleriyse dalgalı, sabırlı, sevgili, halet-i ruhiyeleri hep aynı. Coğrafyaları, evleri, aileleri, dertleri, sevinçleri farklı… Zerre kadar benzemeyenler de vardı, yolculuklarıysa aynı… Kimine Sitti dendi, kimine Toğgacı, kimine Hoşebe… Aslında iki kadındı onlar; Meryem ile Fatma. Fatma da, Meryem de kısa ve derinlikli bir hayat yaşamıştı. Anadoluya yakın Mezopotamyada, Arap yarımadasında. Bir nevi tanıklık yapmışlardı dönemlerine, bir nevi de kadınlık hallerine… Kâinatın ritimlerine herkesten başka kapılmışlardı. Bundandır eren denmişti onlara. İpek Yolu üzerinde sırları dizilmişti… Nallıhandan Amasyaya, Merzifona uzanan yol üzerinde ay ışığı misali parıldarlar. Gecenin koyuluğunda seçilirler ancak. Dertlerinin karanlığında boğulanlara ay ışığının kendini ele vermeyen yanıyla parıldarlar. Hayatları; gölgeleri, evhamları, açlıkları, bunalımları, inişleri, çıkışları, hastalıkları ve nihayetinde kerametleriyle örüldü… Anadolu’nun ermiş kadınları Okur Kitaplığı’ndan çıktı.

http://www.milatgazetesi.com/2011/12/10/anadolunun-ermis-kadinlari/