Yeni başlangıçlar ve engeller: Okur Kitaplığı ve Misyonu

xarelto

xarelto restaurantvisuals.com

abortion clinics houston tx

abortion clinics in new orleans read here
Harbimedya.com

 

Ünsal Ünlü - Harbi Medya

Toplumdan kopuk kendi dünyasında yaşayan siyasetçi ne anlam ifade ediyorsa kitaptan kopuk edebiyatçı ve yazar da benzer anlam ifade eder.

Özellikle, şairinin ve edebiyatçısının varlığı ile varlık kazanan bir toplumun bireyleri olarak sürekli şikâyet ettiğimiz konuların başındadır kitaba olan uzaklığımız ve yeterince okumuyor olmak. Bunun neden böyle olduğu üzerinde yıllardır konuşmaktan bıkmadığımızı da iyi biliyoruz. Bıkmadığımıza göre de doğru bir yol üzerindeyiz demektir.

Bu ülkede yüzlerce yayınevi var ve her biri onlarca ve hatta yüzlerce kitap yayınlıyor. Yayınlanan kitapların geneli konusunda bir endişe taşımamız için yeterince sebebimiz var. Ancak endişemizi karşılayacak imkânların yetersizliği ise ayrı bir sorun olarak karşımızda duruyor.

Sözü dolaştırmadan söyleyecek olursak, Türkiye’de kültür ve edebiyat yayıncılığı yeterince yok. Bu yokluğu besleyen sebeplerin başında ise yine kültür ve edebiyat mahfilleri geliyor. Birçok yayıncı yayın önceliğini bir eserin ticari değerinin yüksekliğine göre belirliyor. Eserin diğer yönleri ile ilgisi ise geri plana itiliyor. Daha doğrusu bu yaklaşım egemen olunca okur da buna alıştırılarak yönlendirilmiş de oluyor. Böyle bir hâl ve tutum kültür ve edebiyatın önündeki en ciddi engeldir.

 Ülkenin yetişmiş, yetişmekte olan ve yetişmeye aday şairi, öykücüsü, romancısı, eleştirmeni ve de hâsılı edebiyatçısı daha işin başında bu büyük engeli aşmanın bin bir zorluklarıyla mücadele etmeye çalışıyor. Kolay tüketilebilir olana alıştırılan okurla arasındaki mesafe hızla açılan yazar bir kısır döngünün içinde heba olabiliyor çoğu zaman. Yıllardır emek verdiği bir eseri yayınlatmakta çok zorlanabiliyor. Böyle bir ortamda eserini yayınlatabilenler ise şanslılar kategorisinde yerini alabiliyor ancak.
 
İşte böyle bir yayın ortamında yeni bir yayınevi kuruldu: Okur Kitaplığı. Kurucuları arasında yer aldığım bu yayınevi okuru ve yazarı merkeze alan bir çerçevede kuruldu. Edebiyat’ın ve düşüncenin öncelendiği Okur Kitaplığı seçkin bir yayın anlayışı hedeflerken usta ve genç kalemleri bünyesinde toplayarak okurla buluşturmayı amaçlıyor. Kitabı bir ticari nesne, okuru da bir müşteri olarak görmek yerine idealist bir perspektiften okurla yazar arasında bir köprü olma yaklaşımından hareketle yayın hayatına başlayan Okur Kitaplığı’nın şimdiye kadar yayınlanan altı kitabıyla da iyi bir performans sergilediğini gelen tepkilerden referansla söylemek mümkün. Mayıs başında kitapçı raflarında yerini alacak dört kitap da bu performansın uzantısı olarak algılanabilir.

Şimdiye kadar yayınevi mutfağında bir sıkıntı doğmadı. Gerek editoryal, gerekse de tasarım ve baskı aşamalarında gösterdiğimiz özen ve neticeleri olumlu olarak yansıyor kitaplara. Ancak mutfak sonrası kitapların dağıtımı ve tanıtımı noktasında gösterilen ilginin artarak devam etmesinin yanında bir takım sıkıntıları göğüsleyebilmenin bedelini de ödüyoruz.

Birçok usta ve genç kalemlerin yanı sıra okurdan da çok olumlu tepkiler alıyoruz. Bize yayınlanması için gelen dosyalardaki artış da bu olumlu tepkilerin bir uzantısı niteliğinde. Bunların yanında bazı gruplaşmalardan ya da kişisel olumsuz yaklaşımlardan kaynaklanan bazı olumsuz davranışlara da muhatap olabiliyoruz.Geçmişte yıllarca arkadaşlık ettiğimiz okuyan ve yazan bazı dostlarımızın bazı dostlara Okur Kitaplığı’nın yayınladığı kitapları yok sayma yönündeki telkinleri bunlardan bazıları. Mesela, bu telkinlerin etkisinden olsa gerek, bir kitap dergisi Okur Kitaplığı’nın kitaplarına bu zamana kadar yer vermemekteki ısrarını korumaya devam ediyor. Bu ısrarlı yok saymalara karşı okurlarımızın zamanı geldiğinde en iyi tepkiyi vereceklerine de şüphem yok. Ancak bu yaklaşımların yıllardır süren gruplar arası yok saymaların bir uzantısı olarak görülmesi gerektiğinin de bilincinde olunmalı.

Küçük hesapların gölgesinde, aldatıcı söylemlerin tuzağında kalemine yer ve zemin bulma arayışındaki kalemlerin sahiciliklerini kaybetmeden düşünmelerini ve kalemlerinin sahiciliğini korumalarını diliyorum.

Okur Kitaplığı olarak hiçbir grubun ve gruplaşmanın içinde olmadığımızı ve tüm seçkin kaleme açık duruşumuzla yayın dünyasında yeni bir sayfa açma kararlılığımızı sürdüreceğimizi ifade edeyim. Okur Kitaplığı nitelikli okur ve yazarlar için var; bu minvalde sahici bir duruşla okuru ve yazarı merkezde tutarak yoluna devam edecektir.

26.04.2010 

http://www.harbimedya.com/Yazar/Unsal-Unlu/Yeni-baslangiclar-ve-engeller-Okur-Kitapligi-ve-Misyonu-.php