Bir portre İsmet Özel

lexapro side effects acne

lexapro side effects in women aestheticmedicine.ca lexapro side effects headache

mixing viagra and weed

mixing melatonin and weed exlim.net
Milli Gazete

 

07 EKİM 2010

Cevat Akkanat

Fikirleri ve fiilleriyle çağına etki etmiş, toplumuna yön vermiş, hayata renk katmış kişilerin konu edinildiği anlatımlar her daim ilgi çekici olmuştur. Bu çerçevede kaleme alınmış biyografiler, portreler, monografik eserler, nekrolojik değerlendirmeler, okuyucu bulma potansiyeli hayli yüksek metinlerdir. Bunun böyle olduğunu, son zamanlarda yayım ve satımı hayli yükselen 'biyografik roman'ları örnek vererek ispatlamış oluruz.

Biyografi türündeki eserler arasında benim ağırlıklı tercihim, bilimsel nitelikli olanlardan yanadır. Bunun hususî (meslekî) bir ilginin yanı sıra, sağlam ve tutarlı bir okuma kaygısından kaynaklandığını söyleyebilirim.

Ne var ki, böylesi biyografik eserlere istediğiniz zaman muhatap olamazsınız. Çünkü bu türden metinleri oluşturmak hem zor, hem de yüksek sabır isteyen bir iştir. Telaş halinde yaşanan toplumlarda söz konusu zorluğa katlanacak, o üstün sabrı kendisine düstur edinecek kalem sahipleri pek bulunmaz.

Ve işin daha da kötüsü, böyle bir niteliğin temsilcisi olan nadir kalemler, her nedense 'kültür-sanat-edebiyat' kamuoyunda yeterli alâkaya mazhar olamaz. Fakat onlardan bir kısmı, bütün manilere rağmen, ilgilisinin okuma serüvenine iştirak eder...

Evet, bahsettiğim niteliklere haiz bir yazarımızın muazzam bir eseriyle, deyim yerindeyse, bayram ediyorum şu günlerde...

Reşit Güngör Kalkan'ın kaleme aldığı Ben İsmet Özel Şair başlıklı (Okur Kitaplığı, İst., Eylül, 2010) "bir portre denemesi"ni okuyorum...

Mütevazı bir alt başlıkla takdim etmiş Reşit Güngör Kalkan eserini; böylece kendisine, emeğine sanki haksızlık etmiş... Oysa cins okurum 'baş üstü' mevkiine yerleştireceği bir eser var elimizde.

Kuşkusuz bu eseri en başta biyografisi yazılan 'kişi' önemli kılıyor: "Ülkemizin geçirmiş olduğu yaklaşık son otuz yıllık düşünsel dokuyu (...) 'dönüştüren', bu dokuya belirgin bir farklılık getiren, seviye ve irtifa noktasında kırılma noktalarını da göz önünde bulundurarak çok önemli açılımlar sağlayan İsmet Özel..."

Bu bağlamda İsmet Özel'in "Bir şair ve yazar olmaktan öte, birey olarak ortaya koyduğu tavırlarla ilkeli ve tutarlı bir aydın olarak edebiyat coğrafyasındaki yerini", "Varlığıyla birtakım çevrelerde rahatsızlık oluşturan" şairin Türk şiirine, edebiyatına katkılarını, vb. araştıran Reşit Güngör Kalkan, 'nesnel' bir yaklaşımı düstur edinmiştir.

'Konu'suyla ilgili hemen her tür bilgi ve belgeyi çalışmasında dikkate aldığını görüyoruz Reşit Güngör Kalkan'ın. En başta İsmet Özel'le birebir görüşmelere girişiyor. Bunları delillerle sabit kılarak edebiyat âlemine 'özel' ve yeni bilgiler sunuyor.  Gerek İsmet Özel'in ortaya koyduğu eserleri, gerekse İsmet Özel ve eserleri hakkında oluşturulmuş her türden yazılı metni titizlikle inceliyor, sorguluyor, yorumluyor. Basit, hatta pek çokları tarafından umursanmayacak malzemeleri dahi bilimsel bir tutarlılık içinde dikkate alarak çok boyutlu bir eser ortaya koyuyor.

Ben İsmet Özel Şair, bir girişi müteakip sekiz bölüm ve eklentilerinden oluşuyor. "Aile Çevresinde" başlığı altında sunulan girişte, İsmet Özel'in iki kuşak önceki 'soy' kütüğüne dair ayrıntılardan hareket edilmekte ve doğumuna kadar olan süreye yer verilmektedir. "Kayseri-1944" başlıklı birinci bölümde ise doğumu, çocukluk çağı, eğitim durumu, şiirle kurduğu ilk bağlar, ergenliği, bu süreçte bulunduğu şehirlerle ilişkisi anlatılmaktadır. Eser, "Siyasal Bilgiler Fakültesi", "Fikir Kulüpleri Federasyonu", "Halkın Dostları", "12 Mart 1971", "Sosyalizm-İslâm-Türkçülük", "Şairliğim Maliyet Meselesidir" ve "Bilgeliği Bekleyen Olmak" gibi bölümlerle sürmektedir. Reşit Güngör Kalkan çalışmasını "Kısa Bir Değerlendirme" ile bağlamıştır.

429 sayfalık bu eserde, bilim ve edebiyat âlemini heyecanlandıracak iki unsur daha bulunmaktadır: Geniş (49 sayfalık) bir kaynakça ve kapsamlı bir dizin...

Hüzün Sendromu (Şiir), Sürgün Aşk Düğünleri, Aşk Kadar İsyan Sesli, Gül Üstüne Aşk Olsun (Deneme), Gaziantep'in Çanakkale Kahramanları (Araştırma) gibi eserleriyle kendisi de edebiyatımızın genç ve güçlü bir kalemi olan Reşit Güngör Kalkan, İsmet Özel gibi çok boyutlu bir 'kahraman'ın portresini başarıyla tamamlayarak adını zirvelere yazdırmıştır. Aynı şekilde, bu eseri yayımlayan Okur Kitaplığı da, İsmet Özel hakkında yazılmış kitapların en iyisini bünyesinde bulundurmuş olmanın keyfini sürecektir.

(Kitabı temin etmek isteyenler için: 0 216 553 33 73 - dagitim@okurkitapligi.com)

Bizim adresimiz: P. K. 205, Ulucami, Bursa - http://edebiyathayatmemat.blogcu.com

http://www.milligazete.com.tr/makale/bir-portreismet-ozel-178701.htm