47,50 TL (KDV muafiyetli)

Cemalettin Latiç  

Gel En Sevgili


“120 sene önce bu topraklarda son eserini gören Dîvân Edebiyatı’na, içinde Hayyam'ın, Emerson'un ve Whitman'ın görüşlerini taşıyan bu dîvân dâhil oluyor. Bâzı ideolojilerin kanlı bir şekilde târihe karıştığı ve kanlı mı, değil mi, çok da kestiremediğim bâzılarının yeni yeni ortaya çıkmaya başladığı bu zamanda, ancak Allah rızâsını uman fakir, bu ilâhî ve kasîdelerin Bosna'da bir nevi estetik ihtilâline sebep olacaklarını umuyorum.”“120 sene önce bu topraklarda son eserini gören Dîvân Edebiyatı’na, içinde Hayyam'ın, Emerson'un ve Whitman'ın görüşlerini taşıyan bu dîvân dâhil oluyor. Bâzı ideolojilerin kanlı bir şekilde târihe karıştığı ve kanlı mı, değil mi, çok da kestiremediğim bâzılarının yeni yeni ortaya çıkmaya başladığı bu zamanda, ancak Allah rızâsını uman fakir, bu ilâhî ve kasîdelerin Bosna'da bir nevi estetik ihtilâline sebep olacaklarını umuyorum.”

Boşnak Edebiyatı’nın en velûd ve güçlü temsilcilerinden Cemalettin Latiç, kalemini esirgemediği birçok edebî sahanın yanında Bosna’nın Dîvân Edebiyatı hükmünde olan Alhamiyado Edebiyatı’na da ilâhî ve kasîde formları ile modern zamanlardaki en önemli katkıyı sağlamıştır. Elinizdeki dîvân, manzum Alhamiyado edebiyatının yeniden diriliş müjdesi, zamanın rûhundan kopmadan gelenek ile kucaklaşıp geleneğin kendi formu içinde yeni bir üslup ile ihyâsının ilk adımıdır.

Dîvân şiirinin mahlas kullanma geleneğine binâen “Cemâl” mahlası ile tanzim edilmiş bu divan, yine kadim âdetler icabı Cemâleddîn Latif-zâde el Bosnevî’den:
“Yârabbi, senin lütfundan rezil etme, etme beni!
Pişirdim ben dîvânımın en sıcak beyitlerini!”
niyâzı ile sadece Bosna şiir dünyasına değil, Türk şiirine de bir tuhfe, bir armağandır.Adı Gel En Sevgili  
ISBN 978-605-290-060-4  
Barkod 9786052900604  
Fiyat 47,50 TL (KDV muafiyetli)
Yayın No 226  
Dizi Çeviri - Şiir  
Sayfa 280  
Baskı 1. Basım, Ocak 2019, İstanbul  
Cilt Mat Kuşe 300 gr.  
Kağıt Enzo 70 gr.  
Boyut 12.5x19.5 cm  
Yazar Cemalettin Latiç   
Hazırlayan İlâhîler ve Kasîdeler  
Editör Jasmina Çolakoğlu  
G.Yayın Kordinatörü Ünsal Ünlü  
Yayın Yönetmeni Ahmet Aslantürk
Kapak Dizgimizanpaj.com
Kapak Resmi Cemalettin Latiç  
Uygulama Dizgimizanpaj.com
Düzelti Mustafa Nurullah Celep  
Baskı ve Cilt Erkam Yayın San. Tic. A.Ş.  
Kitap ile ilgili haberler

Bu kitabı nereden alabilirim?

 

YORUMLAR
YORUM YAPIN
Ad Soyad  
Mail Adresi    
Yorumunuz