Okur Kitaplığı Kitap Listesi

Metin Önal Mengüşoğlu - Harput Şehrengizi / Anı
12 Eylül Pazartesi 2011, 184 sayfa

Şehirler kulağınıza küpe takar. Parmaklarınıza çentik atar.
Dillerinize işaret koyar. Alnınıza mührünü basar. O mührün
kocaman iziyle birlikte izin verir sokaklara dağılmanıza. Artık o
şehirlisinizdir.
Bazen gitmeseniz gelmeseniz de o şehirlisiniz. Değil mi ki
ilk içtiğiniz su, o şehrin toprağına aittir. Varlık âleminde
görünüşünüzün, büyümenizin, adamlığınızın ilk besini o sudur.
Yüzünüzü okşayan ilk rüzgâr oraların bozkırlarından kalkıp,
oraların havasıyla izdivaç ederek derinizi yalamıştır, nefesinizi
açmış, içinizi şişirmiştir. O toprağın ürününden elde edilen sebzeyi,
o yörenin ateşinde pişirip çorbanızı kaynatmışlardır. O çorba değil
midir biraz da sizin büyümenize vesile olan? İşte bu yüzden siz
oralı, o şehirlisiniz.
Kendini bir şehre mensup hissetmeyenler var mıdır? Onlara ne
demeli? Tarih boyunca büyük insan toplulukları hep ve çok kere
bir şehre nispet edilerek anılmışken onlara ne oluyor? Evrensellik
ya da hümanizm adına uluslar, kavimler, milletler üstü insan
düşünebilir miyiz? Düşünebilsek bile, klinik bir vakıadan öteye
geçebilir mi bu münferit olay?


55,00 TL (KDV muafiyetli)
Günhan Börekçi - Macaristan’da Bir Osmanlı Padişahı / Tarih
17 Şubat Cuma 2017, 216 sayfa

Osmanlı tarihyazımında III. Mehmed’in Eğri Seferi olarak anılan 1596 tarihli sefer-i hümâyûnu, Kânûnî Sultan Süleyman’ın fetihlerle bezeli uzun saltanatından tam otuz yıl sonra bir Osmanlı padişahının tekrar kapıkulu ordusunun başında sefere çıkması ve o vakitler Avrupa’daki en güçlü askerî rakibi konumunda olan Habsburg imparatoru ile müttefikleri aleyhine iki yeni zafere imza atmış olması bakımından tarihsel önem taşımaktadır.

Yaklaşık altı ay sürmüş III. Mehmed’in bu ilk ve son seferinde Osmanlı ordusu, önce Macaristan’daki Habsburg savunma hattında stratejik bir konumda bulunan Eğri (Eger) Kalesi’ni kuşatıp ele geçirmeyi başarmış; bu fethin hemen ardından da Eğri yakınlarındaki Haçova (Mezokeresztes) sahrasında büyük bir Habsburg müttefik ordusuyla karşı karşıya gelmiş; ve iki güne yayılan bu kritik meydan savaşından son anda muzaffer çıkan taraf olmuştur. Burada çeviriyazısı ve tıpkıbasımıyla birlikte yayınlanan rûznâme, III. Mehmed’in bu sefer-i hümâyûnuna âit daha önce yayınlanmamış ve bugüne kadar tespit edilebilmiş yegâne sefer günlüğü olma vasfı taşımaktadır. İçinde, padişah ile kapıkulu ordusunun sefer boyunca takip ettiği menzil güzergahı ile bu menzil geçişleri esnasında cereyan etmiş olaylar başta olmak üzere, sözkonusu seferin hangi koşullar altında nasıl gerçekleştiği hakkında gayet ayrıntılı ve yer yer diğer ilgili birincil kaynaklarda bulunmayan kıymetli bilgiler bulunmaktadır. Bu özellikleri ile gerek 16. yüzyıl Osmanlı-Habsburg-Macar münasebetlerini araştıran tarihçilerin, gerekse Osmanlı askerî tarihine meraklı okuyucuların yararlanabileceği temel bir kaynak eserdir.295,00 TL (KDV muafiyetli)
Cemalettin Latiç - Çarın Gözleri / Şiir
02 Ocak Çarşamba 2019, 184 sayfa

Cemalettin Latiç genç okurlara yönelik Boşnakça yazılan eserler arasında ruhunun en samimi, adanmış ve temiz derinliklerinden gelen dizelerini Yaradan'a bir münacaat olarak yazan tek şairdir.
Mirsad Beçirbaşiç

Bir Boşnak ve Müslüman olarak Latiç şiirlerinde tevhidin (birliğin) önemini vurgulamanın yanısıra bütün dinlere ve milletlere saygı gösteriyor. Bosna Hersek halkını benzersiz kılan her ayrıntının altını çiziyor.
Vyekoslav Vukadin

Cemalettin Latiç'in bu şiirleri Boşnak şiiri ve şairlerini tanımlayan birer numune olarak gösterilebilir.
Prof. Dr. Aliya Piriç60,00 TL (KDV muafiyetli)
Ferman Karaçam - Konuşmalar Kitabı / Söylesi
04 Kasım Perşembe 2021, 47,00 TL (KDV'den muaf) sayfa

İsa Yusuf Alptekin’den Cemil Meriç’e Türkiye’nin ünlü simalarıyla yapılan görüşmeler aktarılıyor.
Konuşmaların girişinde verilen bilgiler de ayrıca çok değerli.
Kitap, bazen tarih yapan bazen tarihe tanıklık eden bu isimlerin sözde kalmış düşüncelerini, eylemlerini gün ışığına çıkarıyor bu kitap.
Dünden yarına köprü kuran bu eser bir devrin daha iyi anlaşılmasına önemli bir katkı sağlayacak.
Prof. Dr. Ali Köse67,50 TL (KDV muafiyetli)
Serpil Tuncer - Filler Ölüme Yalnız Gider /
04 Kasım Perşembe 2021, 160 sayfa

Delice bir coşkuyla akıp duran hayat olanca görkemi ve albenisi ile sarar sarmalar bizi. Bir taraftan da bir yerlere, bir şeylere hazırlar. Filler Ölüme Yalnız Gider ’de işte bu hazırlığın ve coşkulu akışın ayrıntılarla örülü hikâyeleri anlatılıyor. Durup düşünmek ya da hikâyelerin müthiş seyrine dalmak ise birer tercihten ibaret!50,00 TL (KDV muafiyetli)
Cihan Buğdaycı - Seçilmiş Huzursuzluk /
22 Kasım Pazartesi 2021, 176 sayfa

Yaşamakta olduğunuz zaman diliminde midenizin olmadığını düşünün. Sahip olduklarınızın bir anlamı olur muydu? İnsan hayal kurmaya, çalışmaya ve kendini gerçekleştirmeye yönelik eylemlerde bulunur muydu? Sürekli mücadele ederek ve bu süreçte ömrünüzü vererek elde ettiğiniz zenginliğiniz, bir anda yok olan midenizden dolayı anlamsızlaşırsa bu durum insanda nasıl bir psikoloji oluştururdu? Peki böyle bir dünyada yaşamak ister miydiniz?

Yazar kıtlık, kuraklık, yeni çağın sonsuz tüketim çılgınlığı ekseninde kurguladığı romanıyla farklı bir okuma serüveni sunuyor.

Bu romanda hayatı yeniden sorgulamaya başlayacaksınız. Fakat bu sefer farklı sorularla sorgulamak isteyeceksiniz.55,00 TL (KDV muafiyetli)
Adem Gümüş - Süveyda / Roman
20 Mayıs Cuma 2022, 248 sayfa

Her geçen gün gözyaşları yaşından büyük olan sayısız çocuğun bakışlarıyla yüzü bir kat daha yere eğilen dünyanın geldiği durumu ortaya koyuyor yazar. Yeryüzünün cehenneme döndüğü bir zamanda mazlumlar için kurtuluşun ölümden dönmek değil belki de sadece ölmek olduğunu anlatıyor.
Herkesin bir süveyda hikâyesinin var olduğu gerçeğini merkeze alan roman, edebi-yat ve inanç noktasında bir gerçeğe dikkatleri çeker satır aralarında. Savaştan kaçıp karanlığın koynuna sokulan bir ailenin, sanki cenneti dolduracakmışçasına hızla toprağa yâr olan savaş mağduru çocukların süveyda hikâyesini kendisine uzak görse de alnına sırlanan yazgıyı yaşamaktan başka çaresi bulunmayan insana, her an her şeye gebe bir hayatı taşıdığını hatırlatır.


65,00 TL (KDV muafiyetli)