Okur Kitaplığı Kitap Listesi

Özgür Yılmazkol - 2000 Sonrası Türk Sineması’na Eleştirel Bakış / Sinema
10 Ekim Pazartesi 2011, 286 sayfa

Sinemanın dünyadaki misyonu, etkisi ve yansımaları dikkate alındığında Türk Sineması’nın özellikle 90’ların ikinci yarısından itibaren belirgin bir şekilde ivme kazandığı görülecektir.

Türk Sineması daha proje aşamasındayken aldığı ulusal ve uluslar arası desteklerle farklı tür ve anlatı yapısına sahip filmlerin çekildiği bir süreci yaşar hale gelmiştir. Alan ile ilgili enformasyonun artan önemi de süreci çeşitlendiren ve cesaretlendiren diğer unsurlar olarak değerlendirilebilir. Tüm bu bileşenler, Türk Sineması’na önce nicelik olarak ardından da nitelik açısından altın dönemlerinden birini yaşatmaktadır. Bu önkabulden hareketle 2000 ve sonrası Türk Sineması’nı geçen on yıllık dönemde nasıl bir seyir izlediğine dair incelemekte fayda bulunmaktadır.

Elinizdeki çalışmada 2000 ve sonrası Türk Sineması on yıllık dönem; yönetmen, akım, anlatı, dil, oyuncu, biçim, senaryo, estetik ve tür bağlamında özellikle kültürel çalışmalar perspektifinden irdelenmiş, böylelikle söz konusu zaman
diliminin ışığında Türk Sineması’nın genel profili çıkarılmaya çalışılmıştır.

Editör: Özgür Yılmazkol

Kitap Yazarları:
A. DENİZ MORVA KABLAMACI • DUYGU ÇELİKER • EMİNE UÇAR İLBUĞA
GÜL YAŞARTÜRK • LALE KABADAYI • ÖZGÜR YILMAZKOL • SEYFİ KILIÇ
SEYHAN AKSOY • TÜLİN SEPETÇİ • YUSUF YURDİGÜL

23.50 TL (KDV dahil)