Okur Kitaplığı Kitap Listesi

Özgür Yılmazkol - 2000 Sonrası Türk Sineması’na Eleştirel Bakış / Sinema
10 Ekim Pazartesi 2011, 286 sayfa

Sinemanın dünyadaki misyonu, etkisi ve yansımaları dikkate alındığında Türk Sineması’nın özellikle 90’ların ikinci yarısından itibaren belirgin bir şekilde ivme kazandığı görülecektir.

Türk Sineması daha proje aşamasındayken aldığı ulusal ve uluslar arası desteklerle farklı tür ve anlatı yapısına sahip filmlerin çekildiği bir süreci yaşar hale gelmiştir. Alan ile ilgili enformasyonun artan önemi de süreci çeşitlendiren ve cesaretlendiren diğer unsurlar olarak değerlendirilebilir. Tüm bu bileşenler, Türk Sineması’na önce nicelik olarak ardından da nitelik açısından altın dönemlerinden birini yaşatmaktadır. Bu önkabulden hareketle 2000 ve sonrası Türk Sineması’nı geçen on yıllık dönemde nasıl bir seyir izlediğine dair incelemekte fayda bulunmaktadır.

Elinizdeki çalışmada 2000 ve sonrası Türk Sineması on yıllık dönem; yönetmen, akım, anlatı, dil, oyuncu, biçim, senaryo, estetik ve tür bağlamında özellikle kültürel çalışmalar perspektifinden irdelenmiş, böylelikle söz konusu zaman
diliminin ışığında Türk Sineması’nın genel profili çıkarılmaya çalışılmıştır.

Editör: Özgür Yılmazkol

Kitap Yazarları:
A. DENİZ MORVA KABLAMACI • DUYGU ÇELİKER • EMİNE UÇAR İLBUĞA
GÜL YAŞARTÜRK • LALE KABADAYI • ÖZGÜR YILMAZKOL • SEYFİ KILIÇ
SEYHAN AKSOY • TÜLİN SEPETÇİ • YUSUF YURDİGÜL85,00 TL (KDV muafiyetli)
Süleyman Ceran - Seyir Günlüğü / Sinema
13 Şubat Salı 2018, 248 sayfa

Analiz değeri yüksek, özgün ve derinlikli çözümlemeleriyle bu alan için bir güzergâh öneriyor.
Seyir Günlüğü; teknik ve teorik yoğunluğa hapsolmaktan kaçınmanın yanında, yüzeysel izlenimlerden ve işlevsiz duygu açıklamalarından da uzak duran bir dikkat eşiğine sahip. Hem yerli filmler bahsinde hem de yabancı menşeli filmler noktasında, hassasiyet ve hakkaniyeti gözeten tespit ve yorumlarla bir hükümler mecellesi çatılıyor. Sinemanın “kült” örnekleri kadar ayrı, ayrıksı bir tarafı olan, gözlerden kaçan sıra dışı bazı filmlere de dikkat çekiliyor. Farklılığını hem yaklaşımı hem de anlatımıyla belli eden bu aydınlıkta; dengeli, tutarlı ve olgun bir perspektifle karşılaşıyor okur. Çoklu arayışlar içinde kendi asli kimliğine ulaşmak için çabalayan sinemamızın doğru yerden kavranması ve okunması için okura/izleyiciye arkadaşlık eden bir yakınlık, sıcaklık da söz konusu kitapta.85,00 TL (KDV muafiyetli)