Okur Kitaplığı Kitap Listesi

Cemalettin Latiç - Gel En Sevgili / Şiir
02 Ocak Çarşamba 2019, 280 sayfa

Boşnak Edebiyatı’nın en velûd ve güçlü temsilcilerinden Cemalettin Latiç, kalemini esirgemediği birçok edebî sahanın yanında Bosna’nın Dîvân Edebiyatı hükmünde olan Alhamiyado Edebiyatı’na da ilâhî ve kasîde formları ile modern zamanlardaki en önemli katkıyı sağlamıştır. Elinizdeki dîvân, manzum Alhamiyado edebiyatının yeniden diriliş müjdesi, zamanın rûhundan kopmadan gelenek ile kucaklaşıp geleneğin kendi formu içinde yeni bir üslup ile ihyâsının ilk adımıdır.

Dîvân şiirinin mahlas kullanma geleneğine binâen “Cemâl” mahlası ile tanzim edilmiş bu divan, yine kadim âdetler icabı Cemâleddîn Latif-zâde el Bosnevî’den:
“Yârabbi, senin lütfundan rezil etme, etme beni!
Pişirdim ben dîvânımın en sıcak beyitlerini!”
niyâzı ile sadece Bosna şiir dünyasına değil, Türk şiirine de bir tuhfe, bir armağandır.82,00 TL (KDV muafiyetli)
Goran Şimiç - Parçalanan Ruhlar / Şiir
17 Şubat Pazartesi 2020, 112 sayfa

56,00 TL (KDV muafiyetli)