Mehmet Harmancı


norvasc

norvasc online

buy naltrexone ireland

naltrexone online buy website

 

Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 1996'da mezun oldu. Aynı üniversitede İslam Felsefesi dalında yüksek lisans (1999) ve doktora (2007) yaptı. İlk öyküsü 1994'te Dergah'ta yayımlandı. O tarihten sonra, Gülyağmuru, Çerağ, Jurnal, Yürüyüş, Absürdistan, Hece, Hece Öykü ve Kökler'de öyküleri yayımladı. Öykü dışında, felsefe, irfan, edebiyat, sinema, müzik, mizah gibi alanlarda deneme, makale, inceleme, vd. türlerde yazıları yayımlandı.
 

Yayımlanan Kitapları: İslam Felsefesinde Metaforik Üslup (inceleme, 2012), Muhtemel Menkıbeler (öykü, 2010, TYB 2010 yılı Yılın Hikayecisi Ödülü), Davul Tozu Minare Gölgesi [Şatahat I] (anlatı, 2000), Güneş Ağlayınca (öykü, 1996), Konya'da Düşünce ve Sanat (edisyon, 2003), Konya Öykü Günleri I (edisyon, 2004).


E-Mail : mehmet.harmanci@okurkitapligi.com

Web : -

Yazara ait kitaplar Davul Tozu Minare Gölgesi
Avarakasnak
Yazar ile ilgili haberler Kitapla Baş Başa Kalmayı Göze Alabiliyor Musun?
Şiir değil, hikâye değil, deneme değil!