Ömer Zülfe


nifedipine topique

acheter nifedipine 10mg blog.dastagarri.com nifedipine

antabuse

antabuse johnsandlund.se

bentelan torrino

bentelan read

1973 yılında Edirne’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu şehirde tamamladı. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 2004 yılında Eski Türk Edebiyatı alanında doktor unvanını aldı. Hâlen Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Muallim Naci Nevadirü’l-Ekâbir: Alimlerin Akıl Oyunları (2009), Hecrî Dîvân (2009), Müstecâbîzâde İsmet Furûk-ı Elfâz (2011) Şiirin İzinde Sözün Gölgesinde (2011) yayınlanmış kitaplarından bazılarıdır.


E-Mail :

Web :

Yazara ait kitaplar
Yazar ile ilgili haberler