Hacer Topaktaş


naltrexone order

vivitrol and drinking alcohol

Hacer Topaktaş, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde yüksek lisansını, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde ise doktora eğitimini tamamladı. Topaktaş, Polonya hükümeti, TÜBİTAK, YÖK, TTK ve DAAD tarafından burslarla destekleklendi. Krakov Jagiellon Üniversitesi, Varşova Üniversitesi, Bonn Üniversitesi ve University College London’da bulundu. Halen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Leh Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Kendisinin Türkiye-Polonya ilişkileri, Doğu Avrupa tarihi, Osmanlı diplomasisi ve siyasi tarihi üzerine kitap ve makaleleri bulunmaktadır. 2015 yılında Türkiye Bilimler Akademisi’nin sosyal bilimler alanında  TEÇEP ödülüne layık görülmüştür.


E-Mail :

Web :

Yazara ait kitaplar Sultan II. Abdülhamid Ve Diplomasi
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Osmanlı-Leh İlişkilerine Dair Belgeler (1520-1566)
Yazar ile ilgili haberler