Cevat Akkanat


1964, Balıkesir’in Dursunbey ilçesi, Kireç Işıklar köyü doğumludur. 1991 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Akkanat, 2000 yılında ise Kırıkkale Üniversitesi’nde “Gelenek ve İkinci Yeni Şiiri” başlıklı Yüksek Lisans tezini tamamladı.
 
Cevat Akkanat, 1997-2005 yılları arasında Likâ aylık edebiyat dergisini yayımlamıştır. Bu arada, bir süre internet ortamında yayımlanan dergibi.com dergisinin şiir editörlüğünü yapmış olan Akkanat’ın Kara Oyun (1997), Güz Klâsiği (1998), Sen Bir Sevda Ağacısın Türküler Büyütür Yüzün (2000), Tan Tan Traska (2002), Hüzn ü Aşk (2004) isimli şiir kitapları, Baba Bu Kitap Sana (2005) ve Ankara Şiirleri Antolojisi (2006) adlı antoloji kitaplarıyla, Gelenek ve İkinci Yeni Şiiri (2002) başlıklı bir inceleme eseri bulunmaktadır. Bu eser, Türkiye Yazarlar Birliği’nin “2002 Yılı Fikir Adamı ve Sanatçıları - ‘Edebî Tenkit’ Ödülü”ne lâyık görülmüştür.
 
Yukarıdaki kitaplarının yanı sıra Cevat Akkanat’ın, Bursa’nın Çanakkale Şehitleri (2007) ve Çanakkale Savaşları ve İstanbul (2008) adlı iki derlemesi vardır.


E-Mail : cevat.akkanat@okurkitapligi.com

Web :

Yazara ait kitaplar Şiirin İpek Sesi
İlhan Berk'in Haşeması
Gelenek ve İkinci Yeni Şiiri
Literature Life and Death ( Edebiyat Hayat Memat)
Yazar ile ilgili haberler Edebiyatta birbiri ile uğraşanlar bitmiyor!
Cevat Akkanat: Hakk ve hakikat makamı birinci dayanağımdır
Hakikate yöneliş edebiyatla ivme kazanacak
Kavramlarla hesaplaşarak dili ile kavga ediyor
Yazarımız Cevat Akkanat’ın Yeni Kitabı: Edebiyat Hayat Memat
Edebiyat bir işe yarar mı, anlattı?!
Edebiyat Hayat Memat’ta anahtar kavramlar…
Rüzgarlı bir konak aklım!
Edebiyat Hayat Memat 1 Mayıs'ta kitapçılarda
Şiir sözünün bittiği yer
Cevat AKKANAT ile 'Edebiyat Hayat Memat' Kitabı Üzerine Söyleşi
Edebi kamuya eleştirel bakış
“Edebiyat hayat memat” üzerine - Deneme
Cevat Akkanat'la Kâfiye
Edebiyat Hayat Memat Meselesi mi?
“Gelenek ve İkinci Yeni Şiiri” Üzerine
Köklü bir tamirat girişimi
İkinci Yeni gelenekle buluştu mu?
SANA ÇOK KIZDIM, SÖVEMEDİM, ŞİİR YAZDIM
İLHAN BERK'İN HAŞEMASI
BALKON İPİNDE BİR KİNAYE: İLHAN BERK’İN HAŞEMASI
ŞİİRİN İPEK SESİ
ŞİİRİN İPEK SESİ
ŞİİRİN ŞİDDETİ: ŞİİRİN SAVUNUSU