BİLİNENİN AKSİNE TÜRKİYE KİTAP OKUYOR

BİLİNENİN AKSİNE TÜRKİYE KİTAP OKUYOR

 Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) Başkanı Hasan Hüseyin Doğru Türkiye’deki kitap okuma alışkanlığı konusunda yanlış bilgiler olduğunu söyleyerek, “Türkiye’deki kitap okuma oranı kişi başına yıllık 8,62’dir” dedi.

 

14.12.2015

 

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) ve Ders ve Kültür Kitapları Yayıncıları Meslek Birliği tarafından "Yayımcılık Sektöründe Telif Hakları Korsanla Mücadele Çalıştayı" düzenlendi. Amacı, yayımcılık sektöründeki telif hakları ve korsanla mücadele olan çalıştay 2 gün boyunca devam edecek. Toplamda 3 ayrı oturumdan oluşan toplantıda Korsanla mücadele, dijital yayımcılık, üyelerini yayımcılık konusunda bilgilendirme, üyelerin haklarının takip ve idaresi konuları ele alındı. Çalıştayın öncesinde Türkiye'nin dünya yayım pazarındaki yeri, korsanla mücadele ve Türkiye'deki kitap okuma oranlarına değinildi.

Öte yandan, düzenlenen çalıştay Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. Çalıştaya katılan Kültür Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Ali Atlıhan 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunun telif hakları konusundaki tek temel yasa olduğunu ifade ederek, "Bu çalıştayda bu yasamızın işlerliğinden kaynaklanan sıkıntılarda ele alınacak. Çünkü yine hepimizde bildiği gibi 5846 sayılı kanunumuz ile ilgili çalışmalar hızlandı. Bu çalıştaydan çıkacak sonuçlar ve önerileri biz kanun değişikliği çalışmalarında tabii ki dikkate alacağız. Çünkü yayımcılık sektörümüzün beklentileri var. Bu konunun korsanla mücadelenin diğer paydaşlarının görüşleri bizim için çok önemli. Dolayısıyla bu çalıştaydan çıkacak olan görüşler, değerlendirmeler bu kanun çalışmasında dikkate alınacak" dedi.

"BİLİNEN AKSİNE YILDA KİŞİ BAŞINA 9 KİTAP DÜŞÜYOR"

Türkiye'de kitap okumanın az olduğu konusundaki yanlış algının tam aksine bir durum olduğunu ifade eden Doğru, "Türkiye okumuyor Türkiye'de 9 kişiye 1 kitap düşüyor algısı yanlış bir algı. Bunlar şehir efsanesidir belki eskiden doğru olmuş olabilir. Yani bunlarda kitabın suç sayıldığı, kitabın yasaklandığı dönemlerden kaynaklanan travmalar olabilir bunlar. Ama artık Türkiye okuyor. Biz sektör olarak şunu çok rahat söyleyebiliriz ki, yeni başlık sıralamasında dünyada 11'inci sırada olan toplam pazar büyüklüğü bakımdan dünyada 13'üncü sırada olan ve bu veriler uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenmiştir. Dolayısıyla Türkiye'deki kitap okuma oranı kişi başına yıllık 8,62'dir. Bu veriler YAYFED ve Kültür Bakanlığı verilerine göredir" dedi.

Meslek yasa tasarısının 7'inci düzeltmesi ile ilgili çalışmalar olduğunu hatırlatan YAYFED Başkanı Hasan Hüseyin Doğruçalışmalar kapsamında dijital korsanın da önüne geçmenin kolaylaşacağını ifade ederek, "Şu anda bilindiği gibi meslek yasa tasarısının 7'inci düzeltmesi ile ilgili bir çalışması var. Bu çalışma içerisinde özellikle yeni gündeme gelen dijital korsanla ilgili çok önemli maddeler var. Bu yasa tasarısının bir an önce geçmesini diliyoruz. Yeni yasa tasarısında dijital korsanla ilgili etkin mücadeleyi gerektiren Avrupa Birliği örneğinde olduğu gibi bazı etkin maddeler getiriyor. Dolayısı ile bu kapsamda dijital korsanla mücadelede elimizi çok kolaylaştıracak maddeler olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

"DİJİTAL KORSANLA MÜCADELEDE AVRUPA BİRLİĞİ ÖRNEĞİ"

Korsanın yakalandığı kadarıyla bilindiği söyleyen Doğru, yayıncılık sektörüne ait verilerden ve Türkiye'nin dünyadaki ve Avrupa'daki yerinden bahsederek, "Sonuç itibariyle korsan, karanlık bir dünya ama yakalayabildiğimiz kadarıyla biliyoruz. Bildiğimiz kadarıyla ise yayıncılık sektörünün toplam cirosunun yaklaşık yüzde 25'inin korsandan oluştuğunu tahmin ediyoruz. Türkiye'de toplam kitap pazarı 2 milyar 381 milyon dolar. Bunun içinde eğitim yayınları 1 milyar 225 dolarla en önemli paya sahip. Eğitim yayınlarındaki ders kitaplarının payı ise 169 milyon dolardır. Yardımcı kaynak kitaplarının payı 239 milyon dolar, sınava hazırlık kitaplarının payı 817 milyon dolardır. Kültür yayınlarına 935 milyon dolar, akademik yayınlara 55 milyon dolar, ithal yayınlara 166 milyon dolar olarak ölçebiliyoruz. Bunların dışında bir önceki yıla göre yaklaşık olarak 2,9 oranında bir artış söz konusu oldu bu oranlarda. Bu rakamlar ise toplam yayıncılık sektöründeki ciro artışı. Uluslararası Yayıncılar Birliği'nin verilerine göre Türkiye'yi dünyada 11'inci sıraya yükselten yeni ürün başlık sayısında 2014 yılında 55 bin 752 başlık sayısına da ulaşmış bulunuyoruz. Bu da bizi dünyada 11'inci sıraya getirip Fransa'nın bile önünde bir rakama ulaştırıyor. Bu da Türkiye'nin fikir ürettiğini gösterir" şeklinde konuştu.

 

Kaynak: http://www.sabah.com.tr/kultur_sanat/2015/12/14/bilinenin-aksine-turkiye-kitap-okuyor#