ESKADER 2012 ÖDÜLLERI AÇIKLANDI… OKUR KİTAPLIĞI’NA İKİ ÖDÜL!.

ESKADER 2012 ÖDÜLLERI AÇIKLANDI… OKUR KİTAPLIĞI’NA İKİ ÖDÜL!.

 Okur Kitaplığı'na Öykü ve Deneme dalında iki ödül verildi; Yazarlarımız Cemal Şakar'ın öykü kitabı "Mürekkep" ve Mehmet Aycı'nın deneme kitabı "Sonrası Şimendifer" ödüllere layık görüldü. Yazarlarımız Cemal Şakar ve Mehmet Aycı’yı kutluyoruz!..

31 Aralık 2012

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER)’nin her yılın sonunda açıkladığı ödülleri belli oldu. ESKADER 2012 Kültür Sanat Ödülleri, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne bağlı olarak hizmet veren Basın Müzesi’nde açıklandı.

Özel Ödül Prof. Dr. Semavi Eyice’ye, Üstün Hizmet Ödülleri ise Yusuf Ömürlü, Prof. Dr. Mehmet Genç ve Dr. Mustafa Tatçı’ya verildi. Prof. Dr. Kemal Karpat, Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş, Âmir Ateş, Mehmet Özbek, Fuat Başar, Yavuz Bahadıroğlu, Memduh Cumhur, Prof. Dr. Cemal Kurnaz, Prof. Dr. Sema Uğurcan, Hasan Lâtif Sarıyüce, Orhan Alimoğlu, Dr. Muammer Yıldız, Ahmet Özdemir ve Dursun Gürlek çeşitli dallarda ödüle lâyık görülenler arasında bulunuyor. Sinemada “Ateşin Düştüğü Yer”, tiyatroda ise “Bir Adam Yaratmak” adlı eserler seçilirken Şule Yayınları, Hece Dergisi ve Timaş Çocuk ödüllendirilen kültür kurumları oldu.

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği Başkanı Mehmet Nuri Yardım, düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada ESKADER’i kurdukları 2008 yılından beri düzenli olarak verdikleri ödüllerin toplumdan büyük ilgi gördüğünü belirterek, “Bu ödüller, çok geniş bir kesimin ortak kanaatleriyle oluşuyor. Kültür sanat dünyamızın nabzını sürekli tutuyor, daha  sonra bu sonuçları belirliyoruz.” dedi.

Mehmet Nuri Yardım, ödüllerle ilgili olarak açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Öncelikle derneğimizin Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde ikamet eden  650 civarındaki üyesinden teklifler alıyoruz. Daha sonra kültür sanat dünyasının seçkin isimlerinden bize ulaşan görüşleri değerlendiriyoruz. Nihayet, yönetim kurulu olarak yaptığımız toplantıların ardından sonucu belirliyoruz. Geçen yıllardaki ödüllerimiz çok beğenilmişti. 2012 yılı ödüllerinin de herkes tarafından takdir edileceğine inanıyoruz. Şunu rahatlıkla ifade etmek isteriz ki, bu ödülleri verirken liyâkatı esas alıyoruz. Ödüller, sadece lâyık olanlara verildi. Hiçbir peşin hükümle hareket edilmedi, gereksiz hassasiyetlere yer verilmedi, inandırıcı olmayan dengeci tavırlara başvurulmadı. İnandığımız kişi ve kurumlara bu ödülleri verdik. Çünkü yerini bulmayan ödülün, beraberinde vebali getirdiğine inananlardanız. Elbette bütün kurumların ödülleri tartışılabilir, hatta eleştirilebilir de. Ama şunu gönül huzuru ve vicdan rahatlığı içinde söyleyebiliriz ki ESKADER Ödülleri konusunda telkinlere kulak asılmamış, ancak konusunda uzman kişilerle sürekli olarak istişareler yapılmıştır. Toplumda vefa duygusuyla özdeşleşen derneğimiz,  genç kalemleri ve sanatçıları da her zaman korumuş ve kollamıştır. “ESKADER 2012 Kültür Sanat Ödülleri”nin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, ödüle lâyık görülen kişi ve kurumları kutluyoruz. Ödüller, 2013 yılının Nisan ayında sahiplerine törenle verilecektir.”

ESKADER 2012 KÜLTÜR SANAT ÖDÜLLERİ

Araştırma: Mekândan Taşan Edebiyat, Turgay Anar (Kapı Yayınları)

Basın: Yavuz Bahadıroğlu (Yeni Akit Gazetesi)

Biyografi:  Deli Rüzgâr Osman Yüksel Serdengeçti – Prof. Dr. Cemal Kurnaz

(Kurgan Edebiyat Yayınları)

Çocuk Edebiyatı:  Çocuk Edebiyatı Ansiklopedisi, Hasan Lâtif Sarıyüce

(Nar Yayıncılık)

Çocuk Yayıncılığı: Timaş Çocuk (Yıl içindeki bütün kitaplarıyla)

Deneme:  Sonrası Şimendifer, Mehmet Aycı (Okur Kitaplığı)

Dergi:  Hece Dergisi

Dil:  Türkçenin Dil Bilgisi, Prof. Dr. Günay Karaağaç

(Akçağ Yayınları)

Düşünce:  Mukaddimeden Muahhireye, Mehmet Hişyar Korkusuz

(Bilge Kültür Sanat)

Halk Edebiyatı Araştırmaları:  Ahmet Özdemir (Bütün eserleriyle)

Halk Müziği: Mehmet Özbek (Türk Halk Müziğine katkılarıyla)

Hâtıra:  Türkiye’yi Yükselten Yıllar, Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş

(İşaret Yayınları)

Hikâye:  Mürekkep, Cemal Şakar (Metaformoz Yayıncılık – Okur Kitaplığı)

İnceleme: Edebiyatımız I-II, Prof. Dr. Sema Uğurcan

(Dergâh Yayınları)

Klâsik Türk Sanatları:  Fuat Başar

Kitap Yayıncılığı:  Şule Yayınları

Klâsik Türk Müziği: Âmir Ateş

Kurum: İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü

(Okur Yazar Buluşması Projesiyle)

Kültür Tarihi:  Sohbet Tadında, Dursun Gürlek (Kubbealtı Neşriyat)

Okumayı Teşvik: Orhan Alimoğlu – Hakkâri Valisi

(Türkiye Okuyor kampanyasına desteğinden dolayı)

Roman:  Erlik, Metin Savaş (Ötüken Neşriyat)

Röportaj:  Nil Gülsüm (Milat Gazetesi)

Sinema:   Ateşin Düştüğü Yer, Yönetmen: İsmail Güneş

Şiir:   Tuna’yla Hasbıhal, Memduh Cumhur

(İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları)

Tarih:  Kısa Türkiye Tarihi, Prof. Dr. Kemal Karpat

(Timaş Yayınları)

Televizyon kültür programı: Kitap Cafe (TV Net)

Tiyatro:  Bir Adam Yaratmak, Yönetmen: S. Bora Seçkin

Üstün Hizmet Ödülleri:  Yusuf Ömürlü, Prof. Dr. Mehmet Genç,

Dr. Mustafa Tatçı

Özel Ödül:   Prof. Dr. Semavi Eyice

ESKADER: “Eski Sultanahmet Adliyesi Kültür Merkezi Olmalı”

İstanbul’un bir kütür sanat, turizm, kongre ve finans merkezi olarak öne çıktığı günümüzde, özelikle ‘tarihî yarımada’ da yapılacak düzenlemelerin, bu hususlar dikkate alınarak yapılması gerekiyor.

Ayrıca “Suriçi” olarak târif edilen tarihî yarımada olarak adlandırılan bölgenin kalbinde bulunan Sultanahmet ve çevresinde yer alan Ayasofya, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camii ve Alman Çeşmesi gibi eserlerin taşıdığı turistik değer dolayısıyla, şehrimizin ve ülkemizin tanıtımı bakımından fevkalade önemli bir yere sahip bulunuyor.

Bu bölgede yer alan binaların kullanım amaçlarının uygunluğu açısından, bölgenin tarihî, turistik ve doğal nitelikleri, başlıca belirleyici faktörlerdir.

Bundan dolayı, bir süre önce boşaltılmış bulunan, Sultanahmet’teki eski Adliye binası ile ilgili karar verilirken de bu faktörlerin dikkate alınarak karar verilmesini bekliyor ve diliyoruz.

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) olarak biz, bu binanın bir kitap yayın ve geleneksel sanatlarımızın tanıtıldığı bir  “Kültür Sarayı” olarak değerlendirilmesinin en uygun tercih olacağı kanaatindeyiz.

Sultanahmet’teki eski Adliye binasının, kitap yayın ve kültür sarayı olarak değerlendirilmesinin, İstanbul’un sahip bulunduğu tarihî ve dünya çapındaki vasıflarının yanı sıra, millî kültür değerlerimiz açısından da önemli ve isabetli bir karar olacağı açıktır. Üstelik böyle bir karar, Cağaloğlu olarak bilinen tarihî semtlerimizden Bâbıâli’nin turistik semt hâline dönüştürülmesinin hüznünü yaşayan kültür, sanat, basın ve yayın çevrelerinin üzüntüsünü de bir parça hafifletecektir.

Bu fikrimizi, Tarihi Yarımada’da halen bilfiil faaliyet gösteren yayıncıların, Basın İlan Kurumu’nun, İl Kültür Müdürlüğü’nün, turizmcilerin, Türk Ocağı İstanbul Şubesi, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, Türk Edebiyatı Vakfı, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi, Birlik Vakfı, İLESAM, Basın Yayın Birliği, Türkiye Yayıncılar Birliği ve MTTB gibi kurumlar ile geçmişte burada yayın hayatını uzun yıllar sürdüren basınımızın da yukarıda ifade ettiğimiz yönüyle ele alarak, değerlendirmesini ve desteklemesini bekliyoruz.

Atıl duran Sultanahmet’teki eski Adliye binasının “Kültür Sarayı”  olmasını istiyor ve bu konuda şehrin tarihî, tabiî güzelliklerine hassasiyet duyan herkesin katkıda bulunmasını bekliyoruz.

Bunu dile getirirken, isterken,  dünyanın çeşitli ülkelerinde, özellikle turizm bölgelerinde böyle merkezlerin olduğunu biliyoruz. Bu merkezlerin bulundukları ülkelerin geleneksel sanatlarının tanıtıldığı yerler olarak hizmet verdiklerini görüyoruz.

Tarihi Yarımada bizim en önemli turizm bölgemizdir. Sultanahmet’teki eski Adliye binasının “Kültür Sarayı” olması, yerli ve millî sanatlarımızın tanıtılması yönünden çok önemli bir fonksiyonu yerine getirecektir.

NELER YAPILMALI?

Bu teklifimizle ilgili olarak, devlet organları nezdinde yapılacak girişimlerden sonuç alınabilmesi bakımından, konunun kamuoyu nezdinde tartışılması ve arzu edilen doğrultuda görüş oluşturulması yararlı olacaktır.

Bunun için de, birbirini tamamlayan paneller, konferanslar vb. gibi, bir dizi faaliyetin yapılması gerekecektir.

Bu amaçla, meselâ Yayıncılar Birliği ve Sultanahmet Turizm Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde bir inisiyatif grubunun oluşturulması, arzu edilen sonuca mümkün olan en kısa zamanda ulaşılabilmesi bakımından fevkalâde faydalı olacaktır.

İlgililerin dikkatine arz ediyoruz.

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER)

http://www.eskader.net/2012/12/31/eskader-2012-odulleri-aciklandi/