Medyada sansürlenen kitap

Medyada sansürlenen kitap

Birkaç aydır 28 Şubat ve medya ilişkisi daha yoğun konuşulmasına karşın bu sürecin amiral programı Arena’nın siyasal sürece etkilerini ele alan 28 Şubat Sürecinde Medya kitabı muhafazakâr medyada bile sansüre uğruyor.

 

Ali Koçak/ Kültür Servisi

"Haber", herhangi bir unsurun propagandasını yapmak isteyenlerce kullanılması tercih edilen öğedir. Çünkü haber, bilgi edinme ihtiyacının ötesinde, bir şeyleri "duyurmak" amacıyla da kullanılmak istenmektedir. Bu nedenledir ki; devlet, güçlü ve varlıklı kişiler, yöneticiler, şirketler, diktatörler gibi çeşitli egemenler, haberi kendi güçlerini arttırmak için bir araç olarak görmektedirler.

Nuraydın Arıkan'ın  hem ana akım hem de merkez medyada sansürlenen 28 Şubat Sürecinde Medya  adlı çalışmasında, haber kullanılarak propagandanın nasıl yapıldığı, 28 Şubat sürecini temsil ettiği düşünülen bir tarih aralığı ele alınarak değerlendirilmekte. Değerlendirmede genel olarak medyaya bakıldığı gibi, özel olarak dönemin etkili haber programı Arena'nın haber seçimi, işleyişi, yapımcısı ve sunucusu Uğur Dündar'ın 28 Şubat sürecinin etkileyenleri ve etkilenenlerine nasıl baktığı da incelenmektedir. Bu amaçla Arena programının 1996-1997 yayın dönemindeki haberlerinin içerikleri incelenmiş, Uğur Dündar'ın Hürriyet gazetesindeki yazıları yorumlanmıştır.

Çalışma; Dündar'ın yazılarının ve onun kararlarıyla şekillenen Arena programı haberlerinin, elde edilen diğer bulgularla birlikte değerlendirildiğinde, 28 Şubat sürecine nasıl etki ettiğini ortaya koymaktadır: "Arena programı da 28 Şubat sürecinde, hem yapımcısı Uğur Dündar'ın kişisel siyasi ve ideolojik tercihi, hem konjonktürün öyle gerektirmesi hem de bu konjonktürün programın yayınlandığı kanalın sahibi olan ticari grubun lehine olması gibi nedenlerden biri ya da birkaçı sebebiyle resmi ideoloji yanlısı bir yayın politikası izlemiş ve halen tartışılan sürecin oluşumuna destek vermiştir."

Sonrasında Uğur Dündar'ın merhum Necmettin Erbakan'ı bir haber programında nasıl sansürlediği de ortaya konulmaktadır.

Bu bakımdan kitap aslında 28 Şubat konuşmalarının, itiraflarının ne kadar yüzeysel olarak yapılmakta olduğunu ortaya koymaktadır. 

Nuraydın Arıkan, 28 Şubat Sürecinde Medya, Okur Kitaplığı,344 sayfa


http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=151332