Günhan Börekçi

Günhan Börekçi


Günhan Börekçi
Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdikten sonra (1996) aynı üniversitenin tarih bölümünde “The French Revolution and the Ottomans: Popular Images of ‘Liberty-Equality-Fraternity’ in Late Ottoman Iconography, 1908-1912” başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı (1999). “Factions and Favorites at the Courts of Sultan Ahmed I (r. 1603-17) and his Immediate Predecessors” başlıklı doktora tezini ise Ohio State Üniversitesi Tarih bölümünde tamamlayan (2010) Börekçi’nin, genel ilgi alanları, erken modern dönem Osmanlı siyâsî, askerî ve sosyal tarihi ve karşılaştırmalı 17. yüzyıl krizidir. Ahmet Arslantürk’le yayına hazırladığı, Feridun Ahmed Bey ve Nüzhet-i Esrârü’l-Ahyâr der Ahbâr-ı Sefer-i Sigetvar Adlı Eseri başlıklı bir çalışması ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunan Börekçi, halen İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim görevlisidir. 
 

Yazara ait herhangi bir haber bulunamadı.