Yusuf Akçay

Yusuf Akçay

1978 yılında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. 2002 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. “Mustafa bin Muhammed’in İhlas Suresi Tefsiri (İnceleme-Metin-Dizin-Sözlük-Tıpkıbasım)”  adlı çalışmasıyla yüksek lisansını, “Osmanlı Dönemi Sözlükçülüğü ve Karahisarî’nin Şâmilü’l-Luga İsimli Sözlüğü Üzerine Bir İnceleme”  isimli çalışmasıyla  da  doktora tezini tamamladı.  Dumlupınar Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Düzce Üniversitesinde çalıştı. İran ve Suriye kütüphanelerinde alanıyla ilgili araştırmalar yaptı. Uluslararası organizasyonlarda genel koordinatörlük ve kültür-sanat danışmanlığı görevlerini yürüttü.  Yayımlanmış 3 kitabı bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yayınlanmış Eserleri: Osmanlı Türkçesi Araştırmaları (inceleme-araştırma, 2013); Doğumunun 400. Yılında Uluslararası Evliya Çelebi Seyahatnamesi Sempozyumu Bildirileri (edisyon, 2012); Balkanlarda Akan Zaman Evlâd-ı Fâtihan (Balkan Ağıtları-deneme, 2013) 

Yazara ait herhangi bir haber bulunamadı.