Mehmet Özay

Mehmet Özay

1969 yılında Üsküdar’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğreni­minin ardından, 1997 yılında Marmara Üniversitesi İngiliz Dili ve Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans çalışmasını, Marmara Üniversitesi’nde, Dr. Tayfun Amman danışmanlığında “Anthony Giddens ve Sosyolojisi” adlı teziyle 2000 yılında tamamladı. Ardından, 2002 yılında, aynı üniversitenin İlahiyat Anabilim Dalı Din Sosyolojisi bölümünde doktora çalışmasına başladı. Prof. Dr. Ali Köse danışmanlığında “Günümüz Sosyolojisinde Sekülerleşme-Modernleşme-Din İlişkileri” başlıklı doktora tezini 2006 yılında verdi. Bu süreçte yazı ve çeviri çalışmalarına yo­ğunlaşan Özay’ın eserleri dönemin önemli dergilerinde yayınlandı.

2006 sonundan bu yana Açe-Endonezya ve Malezya’da yaşayan Özay, 2007-2010 yılları arasında Açe’deki devlet ve özel üniversitelerde alanında dersler verdi ve Türk-Açe ilişkileri ve Açe tarih ve sosyolojisi alanında araştırmalar yaptı. 2010 yılı Haziran ayından itibaren Malezya Teknoloji Üniversitesi (Universiti Teknologi Malaysia-UTM) Eğitim Fakültesi’nde dersler vermekte ve araştırmalarını sürdür­mektedir. Makaleleri Türkçe, İngilizce ve Malay dilinde çeşitli ulusal ve uluslararası akademik ve genel dergilerde yayınlanan Özay’ın bugüne kadar yayınlanmış telif eserleri ise şunlardır: Sekülerleşme ve Din, (2007); Açe Kitabı, (2006); Açe: Güneydoğu Asya’da Bir İslam Beldesi (2006, 2009).

Güneydoğu Asya’yı çeşitli bağlamlarda ele alan haftalık yazıları dunyabulteni.net ve dunyabizim.com’da yayın­lanmaktadır. Son dönemde özellikle Sömürge Dönemi Eğitimi, Malay Dili ve Milliyetçilik, Malay Dünyasında Geleneksel Dini Eğitim, Açe Tarih ve Sosyolojisi, Türk-Malay İlişkileri, Güneydoğu Asya Tarihi konularında çalışmalarına devam etmektedir.