Abdurrahmân Abdî Paşa Kanunnâmesi
128 Sayfa

H. Ahmet Arslantürk

Abdurrahmân Abdî Paşa Kanunnâmesi

Abdurrahman Abdi Paşa 17. Yüzyıl Osmanlı Tarihi'nin müstesna şahsiyetlerindendir. Erken yaşlardan itibaren sarayda eğitim ve hizmet...
Satın Al

320,00 TL (KDV muafiyetli)

Yeni Dünyadan Eski Dünyaya
400 Sayfa

Muhsin Önal

Yeni Dünyadan Eski Dünyaya

19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda Amerikan Misyonerlik Faaliyetleri (Bursa Örneği) Osmanlı İmparatorluğunun son yüzyılında Anado...
Satın Al

285,00 TL (KDV muafiyetli)

Osmanlı İmparatoluğu’nda Teşrifât : Mehmed Esad Efendi’nin Teşrifat-ı Kadimesi
336 Sayfa

H. Ahmet Arslantürk

Osmanlı İmparatoluğu’nda Teşrifât : Mehmed Esad Efendi’nin Teşrifat-ı Kadimesi

Bu eser, müderrislikten, Anadolu ve Rumeli Kadıaskerlikleri’ne ve Nakîbü’l-eşrâflığa kadar pek çok ilmî ve ida...
Satın Al

1.035,00 TL (KDV muafiyetli)

Turhan Valide Sultan Vakfiyesi  (TÜKENDİ)
160 Sayfa

H. Ahmet Arslantürk

Turhan Valide Sultan Vakfiyesi (TÜKENDİ)

Selefi valide sultanlar gibi hayır işlerinde ve vakıf kurmada etkin faaliyet gösteren Turhan Sultan, önceki valide sultanlardan farklı olara...
Satın Al

0,00 TL (KDV muafiyetli)

Merahi’nin Fetihname-i Sigetvar’ı
200 Sayfa

H. Ahmet Arslantürk

Merahi’nin Fetihname-i Sigetvar’ı

Tarihî şahsiyetlerin ve olayların doğru anlaşılmasında birinci el kaynaklar çok önemli bir yere sahiptir. Özellikle de Osmanlı tarih&i...
Satın Al

203,00 TL (KDV muafiyetli)

Osmanlı Kıyafetleri - Ottoman Costumes  (TÜKENDİ)
64 Sayfa

H. Ahmet Arslantürk

Osmanlı Kıyafetleri - Ottoman Costumes (TÜKENDİ)

Bu kitap; 1855 yılında taşbaskısı yapılan ünlü ressam Jean (Giovanni) Brindesi’nin Elbice-i Atika: Musée des Anciens Costumes T...
Satın Al

0,00 TL (KDV muafiyetli)

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Osmanlı-Leh İlişkilerine Dair Belgeler (1520-1566)	TÜKENDİ
326 Sayfa

Hacer Topaktaş

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Osmanlı-Leh İlişkilerine Dair Belgeler (1520-1566) TÜKENDİ

Osmanlı Devleti’ne en sık elçi gönderen devlet olarak Polonya (Lehistan), Türk siyasi ve diplomatik tarihinde mühim bir yere sahiptir....
Satın Al

0,00 TL (KDV muafiyetli)

Kösem Sultan: Hayatı, Vakıfları, Hayır İşleri ve Üsküdar’daki Külliyesi
320 Sayfa

Murat Kocaaslan

Kösem Sultan: Hayatı, Vakıfları, Hayır İşleri ve Üsküdar’daki Külliyesi

17. yüzyılın önemli tarihçilerinden Evliya Çelebi, Kösem Sultan’ın siyasi bir cinayet sonucunda öldürülmesinin ardından İstanbul&rsquo...
Satın Al

950,00 TL (KDV muafiyetli)

Sultan II. Abdülhamid  Ve Diplomasi
240 Sayfa

Hacer Topaktaş

Sultan II. Abdülhamid Ve Diplomasi

Osmanlı Devleti ile diplomasi arasındaki ilişkinin boyutunun ve mahiyetinin anlaşılması, Avrupa siyasetinin ve diplomasisinin de kavranması ...
Satın Al

975,00 TL (KDV muafiyetli)

Macaristan’da Bir Osmanlı Padişahı
216 Sayfa

Günhan Börekçi

Macaristan’da Bir Osmanlı Padişahı

Osmanlı tarihyazımında III. Mehmed’in Eğri Seferi olarak anılan 1596 tarihli sefer-i hümâyûnu, Kânûnî Su...
Satın Al

715,00 TL (KDV muafiyetli)

Arş İleri: Asakir-i Mansure Ordusunda Teşkilat, Talim Ve Talimnameler
176 Sayfa

Mehmet Mert Sunar

Arş İleri: Asakir-i Mansure Ordusunda Teşkilat, Talim Ve Talimnameler

1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasının ardından Osmanlı Devleti’nin mevcut askeri geleneğini bırakıp Avrupa usulü harbe...
Satın Al

328,00 TL (KDV muafiyetli)

Kösem Sultan - Hayatı, Vakıfları, Hayır İşleri ve Üsküdar’daki Külliyesi
328 Sayfa

Murat Kocaaslan

Kösem Sultan - Hayatı, Vakıfları, Hayır İşleri ve Üsküdar’daki Külliyesi

17. yüzyılın önemli tarihçilerinden Evliya Çelebi, Kösem Sultan’ın siyasi bir cinayet sonucunda öldürülmesinin ardından İstanbul&rsquo...
Satın Al

375,00 TL (KDV muafiyetli)

Osmanlı Kültürü Etütleri
388 Sayfa

Recep Seyhan

Osmanlı Kültürü Etütleri

Osmanlı kültürü, tarihimizin 600 yılına damgasını vuran ve üç kıtada kendine güçlü bir zemin bulan oldukça zengin bir kültürdür. Bu kültür, ...
Satın Al

370,00 TL (KDV muafiyetli)